Vstup do privátnej oblasti
 
   

musICon.sk Nenechajte si ujsť Nové publikácie

Nové publikácie PDF Tlačiť E-mail

Nova kniha

Kalinayová-Bartová, Jana: Hudba v stredovekom výtvarnom umení na Slovensku. Bratislava, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, 2011, 222 s. ISBN 978-80-8060-266-6

Monografia systematicky mapuje hudobné motívy v stredovekom výtvarnom umení zo Slovenska a analyzuje ich obsah z hľadiska ikonografie aj historickej organológie. Ide o prvú publikáciu svojho druhu. Čitateľ sa v nej dozvie o vývoji a význame hudobnoikonografických schém, ktoré sa uplatnili na našom území v stredoveku a ich niektorých špecifických stvárneniach. Zároveň sa môže prostredníctvom interpretácie zobrazených hudobných motívov dozvedieť, ako tieto výjavy súvisia s dobovým myslením aj hudobnou praxou. Získa poznatky o typoch, konštrukcii a funkcii hudobných nástrojoch, aké sa používali v stredovekej strednej Európe. Publikácia má bohatú obrazovú dokumentáciu vrátane farebnej obrazovej prílohy.