Vstup do privátnej oblasti
 
   

musICon.sk Obrazová databáza Novovek Prospekty organov Kežmarok, bazilika presb

Kežmarok, rímskokatolícky kostol - bazilika minor sv. Kríža, organ na empore v presbytériu PDF Tlačiť E-mail
organ 9 (resp. 8)-registrový pozitív, bez pedálu, prospektové píšťaly nahradené v 20. stor. novšími, novší je aj register označený ako Salicional
organár Bartolomej Fromm zo Spišskej Novej Vsi, 1651
skriňa a dekorácia autor neznámy
hudobné motívy vľavo postava (múza?) s trúbkou , vpravo postava (múza) so šalmajom?
literatúra Kalinayová-Bartová, Jana - Chmelinová, Katarína: Musikalische Motive in der Auschmückung barocker Orgeln in der Slowakei. In: Musicologica Istropolitana IV, Bratislava 2006, s. 81 – 130. (resumé)

kezmarok_empora_presbyt_01-poz
predch.  Strana 1/2  nasl.
kezmarok_empora_presbyt_01-poz
kezmarok_empora_presbyt_02-poz
kezmarok_empora_presbyt_03-poz
kezmarok_empora_presbyt_04-poz
kezmarok_empora_presbyt_05-poz

Autori fotografií: J. Bartová, K. Chmelinová